Ngôn ngữ: Tiếng Hy Lạp [Ελληνικά]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Hy Lạp

  • Số người nói: 13.500.000
  • Số người nói trên Forvo: 1.187
  • Từ đã phát âm: 51.524
  • Từ đang chờ phát âm: 12.714
  • Tiếng Hy Lạp

Phát âm hàng đầu Thêm từ

Xem tất cả

Từ mới để phát âm Đăng ký

Xem tất cả