Hướng dẫn phát âm Tiếng Hy Lạp - Forvo

Ngôn ngữ: Tiếng Hy Lạp [Ελληνικά] Đăng ký phát âm bằng Tiếng Hy Lạp

  • Số người nói: 13.500.000
  • Số người nói trên Forvo: 1.056
  • Từ đã phát âm: 45.296
  • Từ đang chờ phát âm: 830
Tiếng Hy Lạp

Ảnh của Allan Henderson