Hướng dẫn phát âm Tiếng Hy Lạp - Forvo

Ngôn ngữ: Tiếng Hy Lạp [Ελληνικά] Đăng ký phát âm bằng Tiếng Hy Lạp

  • Số người nói: 13.500.000
  • Số người nói trên Forvo: 1.092
  • Từ đã phát âm: 45.533
  • Từ đang chờ phát âm: 2.468
Tiếng Hy Lạp

Ảnh của Allan Henderson