Hướng dẫn phát âm Tiếng Hy Lạp - Forvo

Ngôn ngữ: Tiếng Hy Lạp [Ελληνικά] Đăng ký phát âm bằng Tiếng Hy Lạp

  • Số người nói: 13.500.000
  • Số người nói trên Forvo: 997
  • Từ đã phát âm: 43.393
  • Từ đang chờ phát âm: 379
Tiếng Hy Lạp

Ảnh của Allan Henderson