Ngôn ngữ: Tiếng Hy Lạp [el]

Trở lại Tiếng Hy Lạp

Thể loại: feminine noun

Đăng ký theo dõi feminine noun phát âm