Tiếng Hy Lạp Từ điển phát âm: Từ liên quan đến feminine noun (từ γλίντζα đến μπίρα)

Ngôn ngữ: Tiếng Hy Lạp [el] Trở lại Tiếng Hy Lạp

Thể loại: feminine noun Đăng ký theo dõi feminine noun phát âm