Tiếng Hy Lạp Từ điển phát âm: Từ liên quan đến Suburbs of Athens (từ Άγιος Ιωάννης Ρέντης đến Εκάλη)

Ngôn ngữ: Tiếng Hy Lạp [el] Trở lại Tiếng Hy Lạp

Thể loại: Suburbs of Athens Đăng ký theo dõi Suburbs of Athens phát âm