Ngôn ngữ: Tiếng Anh [English]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Anh

  • Số người nói: 509.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 188.452
  • Từ đã phát âm: 126.193
  • Từ đang chờ phát âm: 208
  • Tiếng Anh