Hướng dẫn phát âm Tiếng Anh - Forvo

Ngôn ngữ: Tiếng Anh [English] Đăng ký phát âm bằng Tiếng Anh

  • Số người nói: 509.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 182.121
  • Từ đã phát âm: 123.038
  • Từ đang chờ phát âm: 278
Tiếng Anh

Ảnh của Margarita Nitz