Hướng dẫn phát âm Tiếng Anh - Forvo

Ngôn ngữ: Tiếng Anh [English] Đăng ký phát âm bằng Tiếng Anh

  • Số người nói: 509.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 169.412
  • Từ đã phát âm: 118.174
  • Từ đang chờ phát âm: 192
Tiếng Anh

Ảnh của Margarita Nitz