Hướng dẫn phát âm Quốc tế ngữ - Forvo

Ngôn ngữ: Quốc tế ngữ [Esperanto] Đăng ký phát âm bằng Quốc tế ngữ

  • Số người nói: 2.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 253
  • Từ đã phát âm: 17.014
  • Từ đang chờ phát âm: 343