Hướng dẫn phát âm Quốc tế ngữ - Forvo

Ngôn ngữ: Quốc tế ngữ [Esperanto] Đăng ký phát âm bằng Quốc tế ngữ

  • Số người nói: 2.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 203
  • Từ đã phát âm: 10.743
  • Từ đang chờ phát âm: 1

Từ mới để phát âm Đăng ký