Quốc tế ngữ Từ điển phát âm: Từ liên quan đến linguistics

Ngôn ngữ: Quốc tế ngữ [eo] Trở lại Quốc tế ngữ

Thể loại: linguistics Đăng ký theo dõi linguistics phát âm