Ngôn ngữ: Tiếng Tây Ban Nha [Español]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Tây Ban Nha

  • Số người nói: 475.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 32.875
  • Từ đã phát âm: 77.203
  • Từ đang chờ phát âm: 79