Hướng dẫn phát âm Tiếng Tây Ban Nha - Forvo

Ngôn ngữ: Tiếng Tây Ban Nha [Español] Đăng ký phát âm bằng Tiếng Tây Ban Nha

  • Số người nói: 475.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 29.551
  • Từ đã phát âm: 69.978
  • Từ đang chờ phát âm: 9
Tiếng Tây Ban Nha

Ảnh của Jorge Mejia