Hướng dẫn phát âm Tiếng Tây Ban Nha

[Español]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Tây Ban Nha

  • Số người nói: 475.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 39.642
  • Từ đã phát âm: 92.749
  • Từ đang chờ phát âm: 309
Từ mới để phát âm Đăng ký

Xem tất cả