Tiếng Tây Ban Nha Từ điển phát âm: Từ liên quan đến adjectifs

Ngôn ngữ: Tiếng Tây Ban Nha [es] Trở lại Tiếng Tây Ban Nha

Thể loại: adjectifs Đăng ký theo dõi adjectifs phát âm

127 từ được đánh dấu là "adjectifs". Sắp xếp theo ngày | theo độ phổ biến | theo vần