Tiếng Tây Ban Nha Từ điển phát âm: Từ liên quan đến adjetivos

Ngôn ngữ: Tiếng Tây Ban Nha [es] Trở lại Tiếng Tây Ban Nha

Thể loại: adjetivos Đăng ký theo dõi adjetivos phát âm