Tiếng Tây Ban Nha Từ điển phát âm: Từ liên quan đến Argentina (từ chacarera đến Juan Sebastián Verón)

Ngôn ngữ: Tiếng Tây Ban Nha [es] Trở lại Tiếng Tây Ban Nha

Thể loại: Argentina Đăng ký theo dõi Argentina phát âm