Tiếng Tây Ban Nha Từ điển phát âm: Từ liên quan đến avverbio (từ accidentalmente đến diligentemente)

Ngôn ngữ: Tiếng Tây Ban Nha [es] Trở lại Tiếng Tây Ban Nha

Thể loại: avverbio Đăng ký theo dõi avverbio phát âm

1 2 3 4 5 Tiếp