Tiếng Tây Ban Nha Từ điển phát âm: Từ liên quan đến Chile

Ngôn ngữ: Tiếng Tây Ban Nha [es] Trở lại Tiếng Tây Ban Nha

Thể loại: Chile Đăng ký theo dõi Chile phát âm

1 2 3 4 Tiếp