Tiếng Tây Ban Nha Từ điển phát âm: Từ liên quan đến gramática (từ cuádrupla đến propio)

Ngôn ngữ: Tiếng Tây Ban Nha [es] Trở lại Tiếng Tây Ban Nha

Thể loại: gramática Đăng ký theo dõi gramática phát âm