Tiếng Tây Ban Nha Từ điển phát âm: Từ liên quan đến nome proprio di persona (từ Sabino đến Ladislao)

Ngôn ngữ: Tiếng Tây Ban Nha [es] Trở lại Tiếng Tây Ban Nha

Thể loại: nome proprio di persona Đăng ký theo dõi nome proprio di persona phát âm