Tiếng Tây Ban Nha Từ điển phát âm: Từ liên quan đến salud

Ngôn ngữ: Tiếng Tây Ban Nha [es] Trở lại Tiếng Tây Ban Nha

Thể loại: salud Đăng ký theo dõi salud phát âm