Tiếng Tây Ban Nha Từ điển phát âm: Từ liên quan đến sostantivo (từ cesio đến piscina)

Ngôn ngữ: Tiếng Tây Ban Nha [es] Trở lại Tiếng Tây Ban Nha

Thể loại: sostantivo Đăng ký theo dõi sostantivo phát âm