Tiếng Tây Ban Nha Từ điển phát âm: Từ liên quan đến sustantivo femenino (từ jamaiquina đến barrabasada)

Ngôn ngữ: Tiếng Tây Ban Nha [es] Trở lại Tiếng Tây Ban Nha

Thể loại: sustantivo femenino Đăng ký theo dõi sustantivo femenino phát âm