Ngôn ngữ: Tiếng Estonia [Eesti]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Estonia

  • Số người nói: 1.100.000
  • Số người nói trên Forvo: 224
  • Từ đã phát âm: 7.293
  • Từ đang chờ phát âm: 357