Hướng dẫn phát âm Tiếng Estonia - Forvo

Ngôn ngữ: Tiếng Estonia [Eesti] Đăng ký phát âm bằng Tiếng Estonia

  • Số người nói: 1.100.000
  • Số người nói trên Forvo: 213
  • Từ đã phát âm: 7.150
  • Từ đang chờ phát âm: 341