Hướng dẫn phát âm Tiếng Estonia

[Eesti]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Estonia

  • Số người nói: 1.100.000
  • Số người nói trên Forvo: 237
  • Từ đã phát âm: 7.365
  • Từ đang chờ phát âm: 420
  • Tiếng Estonia Ảnh của Poco a poco