Hướng dẫn phát âm Tiếng Estonia

[Eesti]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Estonia

  • Số người nói: 1.100.000
  • Số người nói trên Forvo: 240
  • Từ đã phát âm: 7.370
  • Từ đang chờ phát âm: 514
  • Tiếng Estonia Ảnh của Poco a poco