Hướng dẫn phát âm Tiếng Estonia

[Eesti]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Estonia

  • Số người nói: 1.100.000
  • Số người nói trên Forvo: 271
  • Từ đã phát âm: 8.159
  • Từ đang chờ phát âm: 11.682
  • Tiếng Estonia Ảnh của Poco a poco