Hướng dẫn phát âm Tiếng Eton

[Eton]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Eton

  • Số người nói: 52.000
  • Số người nói trên Forvo: 3
  • Từ đã phát âm: 1
  • Từ đang chờ phát âm: 37