Hướng dẫn phát âm Tiếng Basque

[Euskara]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Basque

  • Số người nói: 600.000
  • Số người nói trên Forvo: 484
  • Từ đã phát âm: 15.724
  • Từ đang chờ phát âm: 1.285
  • Tiếng Basque Ảnh của Leon Petrosyan