Ngôn ngữ: Tiếng Basque [Euskara]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Basque

  • Số người nói: 600.000
  • Số người nói trên Forvo: 479
  • Từ đã phát âm: 15.686
  • Từ đang chờ phát âm: 1.233
  • Tiếng Basque