Hướng dẫn phát âm Tiếng Basque - Forvo

Ngôn ngữ: Tiếng Basque [Euskara] Đăng ký phát âm bằng Tiếng Basque

  • Số người nói: 600.000
  • Số người nói trên Forvo: 475
  • Từ đã phát âm: 15.659
  • Từ đang chờ phát âm: 1.035
Tiếng Basque

Ảnh của David Gil Oliva