Hướng dẫn phát âm Tiếng Basque

[Euskara]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Basque

  • Số người nói: 600.000
  • Số người nói trên Forvo: 518
  • Từ đã phát âm: 16.451
  • Từ đang chờ phát âm: 2.705
  • Tiếng Basque Ảnh của Leon Petrosyan