Hướng dẫn phát âm Tiếng Basque

[Euskara]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Basque

  • Số người nói: 600.000
  • Số người nói trên Forvo: 510
  • Từ đã phát âm: 16.001
  • Từ đang chờ phát âm: 2.508
  • Tiếng Basque Ảnh của Leon Petrosyan