Ngôn ngữ: Tiếng Basque [Euskara]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Basque

  • Số người nói: 600.000
  • Số người nói trên Forvo: 482
  • Từ đã phát âm: 15.716
  • Từ đang chờ phát âm: 1.240
  • Tiếng Basque Ảnh của Leon Petrosyan