Ngôn ngữ: Tiếng Ba Tư [پارسی]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Ba Tư

  • Số người nói: 85.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 4.834
  • Từ đã phát âm: 44.942
  • Từ đang chờ phát âm: 335
  • Tiếng Ba Tư Ảnh của Blondinrikard Fröberg

Phát âm hàng đầu Thêm từ

Xem tất cả

Từ mới để phát âm Đăng ký

Xem tất cả