Hướng dẫn phát âm Tiếng Ba Tư - Forvo

Ngôn ngữ: Tiếng Ba Tư [پارسی] Đăng ký phát âm bằng Tiếng Ba Tư

  • Số người nói: 85.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 3.794
  • Từ đã phát âm: 39.140
  • Từ đang chờ phát âm: 16
Tiếng Ba Tư

Ảnh của seier+seier+seier