Hướng dẫn phát âm Tiếng Ba Tư - Forvo

Ngôn ngữ: Tiếng Ba Tư [پارسی] Đăng ký phát âm bằng Tiếng Ba Tư

  • Số người nói: 85.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 4.584
  • Từ đã phát âm: 43.694
  • Từ đang chờ phát âm: 1
Tiếng Ba Tư

Ảnh của seier+seier+seier

Từ mới để phát âm Đăng ký