Hướng dẫn phát âm Tiếng Ba Tư - Forvo

Ngôn ngữ: Tiếng Ba Tư [پارسی] Đăng ký phát âm bằng Tiếng Ba Tư

  • Số người nói: 85.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 4.435
  • Từ đã phát âm: 42.583
  • Từ đang chờ phát âm: 0
Tiếng Ba Tư

Ảnh của seier+seier+seier

Từ mới để phát âm Đăng ký

Không có từ nào trong danh sách này.
Thêm những từ bạn muốn biết cách phát âm