Hướng dẫn phát âm Tiếng Ba Tư

[پارسی]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Ba Tư

  • Số người nói: 85.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 4.900
  • Từ đã phát âm: 45.136
  • Từ đang chờ phát âm: 259
  • Tiếng Ba Tư Ảnh của Blondinrikard Fröberg