Hướng dẫn phát âm Tiếng Ba Tư

[پارسی]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Ba Tư

  • Số người nói: 85.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 5.567
  • Từ đã phát âm: 47.793
  • Từ đang chờ phát âm: 710
  • Tiếng Ba Tư Ảnh của Blondinrikard Fröberg
Từ mới để phát âm Đăng ký

Xem tất cả