Hướng dẫn phát âm Tiếng Ba Tư - Forvo

Ngôn ngữ: Tiếng Ba Tư [پارسی] Đăng ký phát âm bằng Tiếng Ba Tư

  • Số người nói: 85.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 4.699
  • Từ đã phát âm: 44.257
  • Từ đang chờ phát âm: 120
Tiếng Ba Tư

Ảnh của seier+seier+seier