Tiếng Ba Tư Từ điển phát âm: Từ liên quan đến ز

Ngôn ngữ: Tiếng Ba Tư [fa] Trở lại Tiếng Ba Tư

Thể loại: ز Đăng ký theo dõi ز phát âm