Tiếng Ba Tư Từ điển phát âm: Từ liên quan đến پرنده ایرانی

Ngôn ngữ: Tiếng Ba Tư [fa] Trở lại Tiếng Ba Tư

Thể loại: پرنده ایرانی Đăng ký theo dõi پرنده ایرانی phát âm