Tiếng Ba Tư Từ điển phát âm: Từ liên quan đến کشور

Ngôn ngữ: Tiếng Ba Tư [fa] Trở lại Tiếng Ba Tư

Thể loại: کشور Đăng ký theo dõi کشور phát âm

1 2 3 4 5 6 7 Tiếp