Ngôn ngữ: Tiếng Ba Tư [fa]

Trở lại Tiếng Ba Tư

Thể loại: socio-political terms

Đăng ký theo dõi socio-political terms phát âm