Tiếng Ba Tư Từ điển phát âm: Từ liên quan đến socio-political terms (từ آتی đến جنبش)

Ngôn ngữ: Tiếng Ba Tư [fa] Trở lại Tiếng Ba Tư

Thể loại: socio-political terms Đăng ký theo dõi socio-political terms phát âm