Tiếng Ba Tư Từ điển phát âm: Từ liên quan đến state of iran

Ngôn ngữ: Tiếng Ba Tư [fa] Trở lại Tiếng Ba Tư

Thể loại: state of iran Đăng ký theo dõi state of iran phát âm