Ngôn ngữ: Tiếng Phần Lan [Suomi]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Phần Lan

  • Số người nói: 5.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 1.218
  • Từ đã phát âm: 51.707
  • Từ đang chờ phát âm: 9.437
  • Tiếng Phần Lan