Ngôn ngữ: Tiếng Phần Lan [Suomi]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Phần Lan

  • Số người nói: 5.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 1.225
  • Từ đã phát âm: 51.710
  • Từ đang chờ phát âm: 9.614
  • Tiếng Phần Lan Ảnh của Tarja Mitrovic