Hướng dẫn phát âm Tiếng Phần Lan - Forvo

Ngôn ngữ: Tiếng Phần Lan [Suomi] Đăng ký phát âm bằng Tiếng Phần Lan

  • Số người nói: 5.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 1.196
  • Từ đã phát âm: 50.583
  • Từ đang chờ phát âm: 10.040
Tiếng Phần Lan

Ảnh của Letcombe