Hướng dẫn phát âm Tiếng Phần Lan - Forvo

Ngôn ngữ: Tiếng Phần Lan [Suomi] Đăng ký phát âm bằng Tiếng Phần Lan

  • Số người nói: 5.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 1.135
  • Từ đã phát âm: 49.243
  • Từ đang chờ phát âm: 9.990
Tiếng Phần Lan

Ảnh của Letcombe