Hướng dẫn phát âm Tiếng Phần Lan

[Suomi]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Phần Lan

  • Số người nói: 5.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 1.409
  • Từ đã phát âm: 55.337
  • Từ đang chờ phát âm: 9.111
  • Tiếng Phần Lan Ảnh của Tarja Mitrovic