Tiếng Phần Lan Từ điển phát âm: Từ liên quan đến elements (từ mangaani đến Osmium)

Ngôn ngữ: Tiếng Phần Lan [fi] Trở lại Tiếng Phần Lan

Thể loại: elements Đăng ký theo dõi elements phát âm