Tiếng Phần Lan Từ điển phát âm: Từ liên quan đến occupation

Ngôn ngữ: Tiếng Phần Lan [fi] Trở lại Tiếng Phần Lan

Thể loại: occupation Đăng ký theo dõi occupation phát âm

1 2 3 4 5 Tiếp