Tiếng Faroe Từ điển phát âm: Từ liên quan đến Faroe Islands

Ngôn ngữ: Tiếng Faroe [fo] Trở lại Tiếng Faroe

Thể loại: Faroe Islands Đăng ký theo dõi Faroe Islands phát âm