Hướng dẫn phát âm Tiếng Pháp - Forvo

Ngôn ngữ: Tiếng Pháp [Français] Đăng ký phát âm bằng Tiếng Pháp

  • Số người nói: 290.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 23.123
  • Từ đã phát âm: 105.768
  • Từ đang chờ phát âm: 185
Tiếng Pháp

Ảnh của aeruginosa