Hướng dẫn phát âm Tiếng Pháp

[Français]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Pháp

  • Số người nói: 290.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 27.020
  • Từ đã phát âm: 131.548
  • Từ đang chờ phát âm: 1.549
  • Tiếng Pháp Ảnh của Luke Ma