Ngôn ngữ: Tiếng Pháp [Français]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Pháp

  • Số người nói: 290.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 23.849
  • Từ đã phát âm: 110.264
  • Từ đang chờ phát âm: 290
  • Tiếng Pháp Ảnh của Luke Ma