Ngôn ngữ: Tiếng Pháp [Français]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Pháp

  • Số người nói: 290.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 23.677
  • Từ đã phát âm: 109.417
  • Từ đang chờ phát âm: 168
  • Tiếng Pháp