Tiếng Pháp Từ điển phát âm: Từ liên quan đến aircraft (từ riveteur đến gyroscope)

Ngôn ngữ: Tiếng Pháp [fr] Trở lại Tiếng Pháp

Thể loại: aircraft Đăng ký theo dõi aircraft phát âm