Hướng dẫn phát âm Tiếng Tây Frisia - Forvo

Ngôn ngữ: Tiếng Tây Frisia [Frysk] Đăng ký phát âm bằng Tiếng Tây Frisia

  • Số người nói: 500.000
  • Số người nói trên Forvo: 29
  • Từ đã phát âm: 180
  • Từ đang chờ phát âm: 309