Ngôn ngữ: Tiếng Tây Frisia [Frysk]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Tây Frisia

  • Số người nói: 500.000
  • Số người nói trên Forvo: 31
  • Từ đã phát âm: 266
  • Từ đang chờ phát âm: 224