Ngôn ngữ:

Tiếng Tây Frisia

[Frysk]

Trở lại Tiếng Tây Frisia

262 từ đang chờ phát âm.