Hướng dẫn phát âm Tiếng Ireland - Forvo

Ngôn ngữ: Tiếng Ireland [Gaeilge] Đăng ký phát âm bằng Tiếng Ireland

  • Số người nói: 94.000
  • Số người nói trên Forvo: 1.083
  • Từ đã phát âm: 11.996
  • Từ đang chờ phát âm: 0
Tiếng Ireland

Ảnh của beamillion

Từ mới để phát âm Đăng ký

Không có từ nào trong danh sách này.
Thêm những từ bạn muốn biết cách phát âm