Hướng dẫn phát âm Tiếng Ireland

[Gaeilge]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Ireland

  • Số người nói: 94.000
  • Số người nói trên Forvo: 1.456
  • Từ đã phát âm: 13.480
  • Từ đang chờ phát âm: 221
  • Tiếng Ireland Ảnh của Brendan