Ngôn ngữ: Tiếng Ireland [Gaeilge]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Ireland

  • Số người nói: 94.000
  • Số người nói trên Forvo: 1.296
  • Từ đã phát âm: 12.457
  • Từ đang chờ phát âm: 48.193
  • Tiếng Ireland