Ngôn ngữ: Tiếng Ireland [Gaeilge]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Ireland

  • Số người nói: 94.000
  • Số người nói trên Forvo: 1.308
  • Từ đã phát âm: 12.430
  • Từ đang chờ phát âm: 48.183
  • Tiếng Ireland Ảnh của Brendan