Hướng dẫn phát âm Tiếng Ireland - Forvo

Ngôn ngữ: Tiếng Ireland [Gaeilge] Đăng ký phát âm bằng Tiếng Ireland

  • Số người nói: 94.000
  • Số người nói trên Forvo: 1.055
  • Từ đã phát âm: 11.886
  • Từ đang chờ phát âm: 54
Tiếng Ireland

Ảnh của beamillion