Hướng dẫn phát âm Tiếng Ireland - Forvo

Ngôn ngữ: Tiếng Ireland [Gaeilge] Đăng ký phát âm bằng Tiếng Ireland

  • Số người nói: 94.000
  • Số người nói trên Forvo: 1.073
  • Từ đã phát âm: 11.898
  • Từ đang chờ phát âm: 74
Tiếng Ireland

Ảnh của beamillion