Tiếng Ireland Từ điển phát âm: Từ liên quan đến family

Ngôn ngữ: Tiếng Ireland [ga] Trở lại Tiếng Ireland

Thể loại: family Đăng ký theo dõi family phát âm