Tiếng Ireland Từ điển phát âm: Từ liên quan đến Old Irish

Ngôn ngữ: Tiếng Ireland [ga] Trở lại Tiếng Ireland

Thể loại: Old Irish Đăng ký theo dõi Old Irish phát âm