Tiếng Ireland Từ điển phát âm: Từ liên quan đến place name (anglicised)

Ngôn ngữ: Tiếng Ireland [ga] Trở lại Tiếng Ireland

Thể loại: place name (anglicised) Đăng ký theo dõi place name (anglicised) phát âm