Tiếng Ireland Từ điển phát âm: Từ liên quan đến salutation

Ngôn ngữ: Tiếng Ireland [ga] Trở lại Tiếng Ireland

Thể loại: salutation Đăng ký theo dõi salutation phát âm