Ngôn ngữ: Tiếng Gaelic Scotland [Gàidhlig]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Gaelic Scotland

  • Số người nói: 100.000
  • Số người nói trên Forvo: 359
  • Từ đã phát âm: 1.242
  • Từ đang chờ phát âm: 756
  • Tiếng Gaelic Scotland Ảnh của Dave Conner