Hướng dẫn phát âm Tiếng Gaelic Scotland - Forvo

Ngôn ngữ: Tiếng Gaelic Scotland [Gàidhlig] Đăng ký phát âm bằng Tiếng Gaelic Scotland

  • Số người nói: 100.000
  • Số người nói trên Forvo: 355
  • Từ đã phát âm: 1.241
  • Từ đang chờ phát âm: 719
Tiếng Gaelic Scotland

Ảnh của Jay Galvin