Hướng dẫn phát âm Tiếng Galicia - Forvo

Ngôn ngữ: Tiếng Galicia [Galego] Đăng ký phát âm bằng Tiếng Galicia

  • Số người nói: 3.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 236
  • Từ đã phát âm: 6.435
  • Từ đang chờ phát âm: 284
Tiếng Galicia

Ảnh của Blogefi