Ngôn ngữ: Tiếng Galicia [Galego]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Galicia

  • Số người nói: 3.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 243
  • Từ đã phát âm: 6.522
  • Từ đang chờ phát âm: 25
  • Tiếng Galicia Ảnh của Luis Hernandez