Tiếng Galicia Từ điển phát âm: Từ liên quan đến nome proprio di persona

Ngôn ngữ: Tiếng Galicia [gl] Trở lại Tiếng Galicia

Thể loại: nome proprio di persona Đăng ký theo dõi nome proprio di persona phát âm

13 từ được đánh dấu là "nome proprio di persona". Sắp xếp theo ngày | theo độ phổ biến | theo vần