Hướng dẫn phát âm Tiếng Hy Lạp cổ đại

[Ἀρχαία Ἑλληνική]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Hy Lạp cổ đại

  • Số người nói: không có
  • Số người nói trên Forvo: 148
  • Từ đã phát âm: 63.454
  • Từ đang chờ phát âm: 1.505
  • Tiếng Hy Lạp cổ đại Ảnh của no author