Hướng dẫn phát âm Tiếng Hy Lạp cổ đại

[Ἀρχαία Ἑλληνική]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Hy Lạp cổ đại

  • Số người nói: không có
  • Số người nói trên Forvo: 148
  • Từ đã phát âm: 61.706
  • Từ đang chờ phát âm: 102
  • Tiếng Hy Lạp cổ đại Ảnh của no author
Từ mới để phát âm Đăng ký

Xem tất cả