Hướng dẫn phát âm Tiếng Hy Lạp cổ đại - Forvo

Ngôn ngữ: Tiếng Hy Lạp cổ đại [Ἀρχαία Ἑλληνική] Đăng ký phát âm bằng Tiếng Hy Lạp cổ đại

  • Số người nói: không có
  • Số người nói trên Forvo: 121
  • Từ đã phát âm: 16.179
  • Từ đang chờ phát âm: 1.472