Ngôn ngữ: Tiếng Hy Lạp cổ đại [Ἀρχαία Ἑλληνική]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Hy Lạp cổ đại

  • Số người nói: không có
  • Số người nói trên Forvo: 125
  • Từ đã phát âm: 17.964
  • Từ đang chờ phát âm: 396
  • Tiếng Hy Lạp cổ đại Ảnh của no author