Ngôn ngữ: Tiếng Đức Thụy Sỹ [Schwyzerdütsch]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Đức Thụy Sỹ

  • Số người nói: 4.500.000
  • Số người nói trên Forvo: 187
  • Từ đã phát âm: 970
  • Từ đang chờ phát âm: 690
  • Tiếng Đức Thụy Sỹ Ảnh của Cristo Vlahos