Hướng dẫn phát âm Tiếng Gujarat - Forvo

Ngôn ngữ: Tiếng Gujarat [ગુજરાતી] Đăng ký phát âm bằng Tiếng Gujarat

  • Số người nói: 44.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 65
  • Từ đã phát âm: 176
  • Từ đang chờ phát âm: 32