Hướng dẫn phát âm Tiếng Gujarat

[ગુજરાતી]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Gujarat

  • Số người nói: 44.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 74
  • Từ đã phát âm: 200
  • Từ đang chờ phát âm: 33
Phát âm hàng đầu Thêm từ

Xem tất cả

Từ mới để phát âm Đăng ký

Xem tất cả