Tiếng Gujarat Từ điển phát âm: Từ liên quan đến placenames (từ Ahmedabad đến Vapi)

Ngôn ngữ: Tiếng Gujarat [gu] Trở lại Tiếng Gujarat

Thể loại: placenames Đăng ký theo dõi placenames phát âm

4 từ được đánh dấu là "placenames". Sắp xếp theo ngày | theo độ phổ biến | theo vần