Ngôn ngữ: Tiếng Manx [Gaelg]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Manx

  • Số người nói: 300
  • Số người nói trên Forvo: 6
  • Từ đã phát âm: 92
  • Từ đang chờ phát âm: 529