Hướng dẫn phát âm Tiếng Hawaii - Forvo

Ngôn ngữ: Tiếng Hawaii [‘Ōlelo Hawai‘i] Đăng ký phát âm bằng Tiếng Hawaii

  • Số người nói: 27.000
  • Số người nói trên Forvo: 214
  • Từ đã phát âm: 409
  • Từ đang chờ phát âm: 419
Tiếng Hawaii

Ảnh của Upaya