Hướng dẫn phát âm Tiếng Hê-brơ - Forvo

Ngôn ngữ: Tiếng Hê-brơ [עברית] Đăng ký phát âm bằng Tiếng Hê-brơ

  • Số người nói: 7.500.000
  • Số người nói trên Forvo: 2.046
  • Từ đã phát âm: 26.599
  • Từ đang chờ phát âm: 11.224
Tiếng Hê-brơ

Ảnh của david55king