Ngôn ngữ: Tiếng Hê-brơ [עברית]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Hê-brơ

  • Số người nói: 7.500.000
  • Số người nói trên Forvo: 2.122
  • Từ đã phát âm: 26.901
  • Từ đang chờ phát âm: 11.368
  • Tiếng Hê-brơ Ảnh của David King