Hướng dẫn phát âm Tiếng Hê-brơ

[עברית]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Hê-brơ

  • Số người nói: 7.500.000
  • Số người nói trên Forvo: 2.420
  • Từ đã phát âm: 35.734
  • Từ đang chờ phát âm: 7.309
  • Tiếng Hê-brơ